Advies woningaanpassingen
Wanneer u vanwege beperkingen uw bestaande woning gaat verbouwen of u gaat een nieuwe woning bouwen, dan is het zinvol om hierop goed voorbereid te zijn. Ik kan u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes, ook als u het vervolgens laat uitvoeren door uw eigen aannemer.

Persoonlijke situatie
Woningaanpassingen kunnen erg complex zijn. Dit komt omdat geen mens en geen woning gelijk is.
Er moet rekening gehouden worden met de persoonlijke situatie, zoals:

  • mogelijkheden en beperkingen
  • lichaamsmaten
  • prognose en diagnose
  • gebruikte bouwmaterialen in de woning
  • beschikbare ruimten in de woning

Al deze factoren bij elkaar bepalen welk hulpmiddel in uw situatie het beste gebruikt kan worden, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Woningaanpassing en dementie
Woningaanpassingen zijn niet alleen nodig voor mensen met een lichamelijke beperking, maar zeker ook voor mensen met dementie. Zij hebben er erg veel baat bij om zo lang en zo veilig mogelijk te kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving.

Persoonsgebonden budget
Wanneer u met een PGB (persoonsgebonden budget) woningaanpassingen laat uitvoeren, kan advies of begeleiding zeer wenselijk zijn. De woningaanpassingen moeten namelijk volgens de richtlijnen van de Wmo uitgevoerd worden. Wanneer dat niet gedaan is, dan bent u, als ontvanger van het PGB, verantwoordelijk voor het eindresultaat en niet de aannemer. Het is dan uw taak om richting de Wmo te beargumenteren waarom er andere keuzes zijn gemaakt. Zinvol is het om de gemeenteconsulent hier vóór of tijdens de bouw over te informeren.